เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

HI2040 HANNA เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น HI2040 

 

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น HI2040 แบรนด์ HANNA  

 

MULTIPARAMETER METER

 

Features:

 • Thin, Lightweight Design
 • Multiparameter (ability to measure pH, EC or DO)
 • pH Electrode Monitoring Technology (Sensor Check and Cal Check)
 • Multiple Calibration Points
 • Built-in Temperature Sensor on all Electrodes
 • Log on Demand
 • Large, easy to read LCD
 • Capacitive Touch
 • Dual USB ports
 • GLP feature
 • Rechargeable Battery