เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

3100 InsiteIG เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น  3100

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 3100

 

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 3100 แบรนด์ InsiteIG 

Oxygen Meter

 

รายละเอียด

  • เทคโนโลยีเซนเซอร์เรืองแสง
  • ไม่มีเยื่อหุ้ม เติมโซลูชั่น หรือตลับ
  • เซ็นเซอร์ไม่ต้องชุ่มชื้น
  • บันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการดาวน์โหลดโดยตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ตั้งโปรแกรมการสอบเทียบจากโรงงาน