เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

850048 Sper Scientific เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter

 เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 850048

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 850048

 

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 850048 แบรนด์ Sper Scientific

Oxygen Meter 

 

รายละเอียด

  • Sper Scientific 850048 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อมการทดสอบ ห้องแล็บ น้ำเสีย อุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ชดเชยความเค็มและระดับความสูง (ทุกปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านค่า)
  • แสดงปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ  (in % หรือ mg/L)
  • อ่านค่าอุณหภูมิ (เป็น° C หรือ° F)
  • อ่านค่าโดยตรงบนจอ LCD ขนาดใหญ่

Specifications 

Unit of Measure Range Resolution Accuracy
DO 0 to 199.9% 0.1 ±3% fs ± 1d
(0 to 30 mg/L)
pH 2 to 12 0.01 ±0.1
(with optional probe)
  0 to 199.9 0.1 uS/cm ±1% fs ± 1d
Conductivity 0 to 1999 uS/cm 1 uS/cm
(with optional probe) 0 to 19.99 0.01 mS/cm
  0 to 69.99 mS/cm 0.1 mS/cm
Salinity 0 to 10 ppt 0.01 ppt ±1% fs ± 1d
0 to 42 ppt 0.1 ppt
(sea water)
Temperature °F 23 to 176°F 0.1°F ±1°F
Temperature °C 0 to 60°C 0.1°C ±0.5°C