เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

055200 YSI เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 055200

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 055200

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 055200 แบรนด์ YSI

Oxygen Meter

 

รายละเอียด

  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ชดเชยความเค็มและ ความกดดันบรรยากาศ
  • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ไฟ Backlit เพื่อใช้งานในบริเวณที่มีแสงน้อย
  • หัววัดค่า DO (ความยาวสายเคเบิล25 ฟุต)
  • แสดงแบตเตอรี่ต่ำ
  • ได้รับมาตรฐาน CE