เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

ODO200 EcoSense เครื่องวัดออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น ODO200

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น ODO200

 

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น ODO200  แบรนด์ EcoSense

Dissolved Oxygen Meter

 

รายละเอียด

  • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • ป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับค่า ความเค็ม และความดัน
  • สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อน 
  • ระยะการใช้งานแบตเตอรี่ 100 ชั่วโมง
  • ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 30 นาทีไม่ใช้งาน