เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

9200 Jenway เครื่องวัดออกซิเจน Dissolved Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 9200

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 9200

 

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 9200 แบรนด์ Jenway

Dissolved Oxygen Meter

 

รายละเอียด

  • ระบบกันน้ำ
  • ตัวเลือกการวัดค่า B.O.D. 
  • แบตเตอรี่ดำเนินงาน 100 ชั่วโมง
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • การดำเนินงานหลายภาษา (6 ภาษา) 
  • เมนูควบคุมการทำงาน
  • สามารถดำเนินการวัดได้ทั้ง % อิ่มตัว หรือความเข้มข้น mg / l (PPM)