เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

YSI Pro20 YSI เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น YSI Pro20

เครื่องวัดออกซิเจน  รุ่น YSI Pro20

เครื่องวัดออกซิเจน  รุ่น Dissolved Oxygen แบรนด์ YSI

Oxygen Meter

 

คุณสมบัติ

 • ออกซิเจนละลายน้ำ (% ความอิ่มตัว)
  • ช่วง : 0 ถึง 500 % อากาศอิ่มตัว
  • ความแม่นยำ : ถึง± 2% ของการอ่าน
 • ออกซิเจนละลาย (mg / L)
  • ช่วง: 0-50 มิลลิกรัม / ลิตร
  • ความแม่นยำ : ถึง± 2% ของการอ่าน
 • อุณหภูมิ
  • ช่วง: -5 ถึง 55 องศาเซลเซียส
  • ความแม่นยำ± 0.3 ° C
 • บารอมิเตอร์
  • ช่วง: 400-999.9 มิลลิเมตรปรอท
  • ความแม่นยำ: ± 5 มิลลิเมตรปรอท
 • บาโรมิเตอร์ภายในสำหรับความแม่นยำสูงสุด
 • เลือกของโพลาโรกราฟฟี่หรือเซ็นเซอร์ด้านไฟฟ้าหรือแล็บ BOD
 • One Touch Cal ปรับค่าภายใน 3 วินาทีด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • เก็บข้อมูล 50 ชุดข้อมูล