เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

EC910 AMTAST เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO

 เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO รุ่น EC910

เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO รุ่น EC910

 

เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO รุ่น EC910 แบรนด์ AMTAST 

 

PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO METER

 

คุณสมบัติ : 

 • วัดได้ 8 ค่า : pH, ORP , ความเข้มข้นของไอออน, ค่าความนำไฟฟ้า , TDS , ความเค็ม , ความต้านทานและ DO
 • กำหนดการสอบเทียบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดเป็นประจำ
 • แสดงสถานะการวัดอัตโนมัติ
 • ฟังก์ชั่น Auto-Hold จะค้างค่าที่วัดได้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและบันทึก
 • การสอบเทียบแบบแมนนวลจะแก้ไขส่วนเบี่ยงเบน อุณหภูมิ
 • หน่วยเลือก อุณหภูมิ (° C หรือ° F) คุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ขั้วไฟฟ้าอัตโนมัติจะแสดงจุดศูนย์ (zero point)และชดเชยความลาดเอียงของอิเล็กโทรด
 • ข้อความช่วยเหลือเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่จะช่วยให้คุณได้ใช้มิเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
 • หน่วยความจำจุข้อมูลได้ถึง 500 ค่า
 • สามารถเชื่อมข้อมูลผ่าน USB เข้าคอมพิวเตอร์ได้
 • มีรูปแบบพลังงานหลายโหมด เพื่อให้แน่ใจว่าใช้เครื่องวัดได้อย่างราบรื่น