เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

DO850041 DISCONTINUED เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น DO850041

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น DO850041

 

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น DO850041 แบรนด์ DISCONTINUED

 

DISSOLVED OXYGEN METER 

 

คุณลักษณะทั่วไป

 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
 • โพรบเป็นแบบเซลล์กัลวานิค สามารถทำการคาลิเบรทได้ทั้งแบบจุดเดียวและสองจุด คือสามารถคาลิเบรทได้ทั้งในน้ำยาศูนย์และ/หรือในอากาศก็ได้
 • แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่ ซึ่งชัดเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า 2 แถว ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(แถวบน) และอุณหภูมิ (แถวล่าง) มีการแสดง error message ต่าง ๆ (ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในคู่มือการใช้งานว่า error message ต่างๆ หมายความว่าอย่างไรและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร) ผู้ใช้จึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
 • มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Auto Temperature Compensation) ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 0C
 • สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในหน่วย  องศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮด์
 • สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการบันทึกค่า
 • มีข้อความ "READY" ปรากฏ เพื่อชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว
 • เลือกใช้ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-off) ได้ โดยเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ ภายหลังจากกดปุ่มสุดท้ายได้ตั้งแต่ 20,30,40,60,90,120 นาที ช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่
 • ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือปรับค่าแฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดได้ในโปรแกรม Setup ของเครื่อง
 • ปุ่มควบคุมการทำงานมีทั้งหมด 6 ปุ่ม  ซึ่งชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน
 • สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ถึง 99 ค่า
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์โดยผ่านช่อง RS232
 • สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ(ทำให้เป็นแบบตั้งโต๊ะ)ได้  โดยการดึงขาตั้งด้านหลังเครื่องออกมา
 • ได้รับมาตรฐาน CE โดยผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันค่าความเบี่ยงเบน อันเกิดจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-Magnetic Interferences, EMI)อันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์พร้อมกันและส่งผลรบกวนต่อกัน
 • มีกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด ที่แข็งแรง พกพาสะดวก เหมาะกับการออกภาคสนาม
 • ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่น่า พอใจ (มีศูนย์บริการหลังการขาย)
 • รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม  หัววัด 6 เดือน  พร้อมบัตรรับประกัน

 

อุปกรณ์ที่จะได้รับพร้อมกับตัวเครื่องมีดังนี้

 • หัววัดค่าออกซิเจนที่ละลายและอุณหภูมิพร้อมสายเคเบิล (จุ่มวัดในน้ำได้)พร้อม Guard กันกระแทก  สายยาว 4 เมตร จำนวน   1  ชุด
 • กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ครบชุดสำหรับออกภาคสนาม จำนวน 1 ใบ
 • ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน
 • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม
 • บัตรรับประกัน จำนวน 1 ชุด

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย (Dissolved Oxygen)

ช่วงการวัดในหน่วย ppm หรือ mg/l 0.00 ถึง19.99 ppm หรือ mg/l

ค่าความละเอียด (Resolution)         เป็น 0.01  ppm หรือ mg/l

ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น + 1.5 % ของมาตรเต็ม

ช่วงการวัดในหน่วย %                    0.0 ถึง 199.9 %

ค่าความละเอียด(Resolution)          เป็น 0.1 %

ค่าความถูกต้อง(Accuracy)             เป็น + 1.5 % ของมาตรเต็ม

 

การวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature)

ช่วงการวัด (0C)                            ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 0C (32 ถึง 122 0F)

ค่าความละเอียด (Resolution)         เป็น 0.10C / 0.10F

ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น + 1 0C / + 2 0F

 

การปรับค่าความเค็ม (Salinity Correction)

 1. สามารถปรับได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt
 2. ค่าความละเอียดเป็น 0.1 ppt
 3. สามารถทำได้โดยป้อนค่าเข้าไปแล้วเครื่องจะทำการคำนวณอัตโนมัติ

 

การปรับค่าความดัน (Barometric Pressure Correction)

 1. สามารถปรับได้ในช่วง 500 ถึง 1499 mmHg  หรือ 66.6 ถึง 199.9 kPA
 2. ค่าความละเอียด 1 mmHg หรือ 0.1 kPA
 3. สามารถทำได้โดยป้อนค่าเข้าไปแล้วเครื่องจะทำการคำนวณอัตโนมัติ

 

Specifications

 

Specifications

Unit of Measure

Range

Resolution

Accuracy

D.O., ppm and mg/L

0~19.99

0.01

±1.5% F.S.

Temperature ºF

32~122 ºF

0.1ºF

±2 ºF

Temperature ºC

0~50 ºC

0.1ºC

±1 ºC