เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

WQ530 EXTECH

เครื่องกวนสาร พร้อมวัดค่า DO,EC,TDS,SALINITY,PH รุ่น WQ530

เครื่องกวนสาร พร้อมวัดค่า DO,EC,TDS,SALINITY,PH รุ่น WQ530

 

เครื่องกวนสาร พร้อมวัดค่า DO,EC,TDS,SALINITY,PH รุ่น WQ530 แบรนด์ EXTECH

 

Water Quality Meter

 

คุณสมบัติ

  • WQ530 EXTECH เครื่องกวนสาร พร้อมวัดค่าออกซิเจน, ความนำไฟฟ้า,TDS,ความเค็ม, กรดด่าง, mVและอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถกวนสารโดยการจับเวลาได้ 30, 60, และ 120 นาที หรือกวนสารอย่างต่อเนื่อง
  • จอแสดงผลแบบแอลซีดีขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงการวัดค่า pH และอุณหภูมิได้พร้อมกัน
  • การปรับเทียบค่า pH ได้ 2 หรือ 3 จุดเพื่อความถูกต้อง (4, 7, และ  pH 10)
  • การปรับเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1 จุด
  • ค่าการนำไฟฟ้าที่สามารถปรับอัตราส่วน TDS 0.5-1.0
  • ชดเชย อุณหภูมิ อัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 150 ข้อมูล
  • สมบูรณ์แบบด้วยอิเล็กโทรด pH ที่เป็นแก้ว และ น้ำยามาตรฐาน ในการปรับเทียบ , ซอฟต์แวร์, สายเคเบิลและอะแดปเตอร์

 

Specifications
WQ530
pH
-2.00 to 16.00pH
ORP
-1999 to + 1999mV
Temperature
32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Conductivity
0.0 to 100.0mS
TDS
0.0 to 66.0ppt
Salinity
0.0 to 50.0ppt
Dissolved Oxygen
Concentration: 0 to 20.00mg/L; Saturation: 0 to 200.0%
Resolution
0.01pH, 0.1mV, 0.1μS, 0.1mS, 0.1°, 0.1ppm, 0.1ppt, 0.01mg/L, 0.1%
Accuracy
±0.02pH; ±2mV; ±1.8°F/1°C; ±2%FS for other parameters
Power
100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
Dimensions/Weight (Meter):
4 x 5.7 x 1.3” (103 x 145 x 32mm)/ 1.5lbs (700g)