เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

DO900 AMTAST เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

do900

เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ DO900

Dissolved Oxygen Meter 

DO900 precision dissolved oxygen meter are used to measure amount of gaseous oxygen dissolved in a liquids.

Specifications and Features:

  • Range: 0-40.00 mg/L (ppm)
  • Accuracy: +-0.10% F.S.
  • ATC: 0-45C
  • Automatic Salinity Compensation: 0-45ppt
  • Manual Air Pressure Compensation: 66-200kPa
  • IP57 waterproof

Polarogram type DO electrode with special electrode calibration sets, electrode polarization for only 3-5 minutes
DO electrode can simultaneously measure DO, Conductivity and Temperature to realize automatic salinity compensation for DO measurement.