เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ PD300

PD300

 

เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ รุ่น PD 300

Waterproof CyberScan

 

pH / DO Meter (Backlit) with submersible pH electrode, DO electrode เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, DO  และอุณหภูมิ

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, DO  และอุณหภูมิ

สำหรับออกภาคสนาม  EUTECH  รุ่น CyberScan PD300

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                              -2.00 - 16.00 pH

2.ค่าความละเอียด (Resolution)                     0.01 pH

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)                        ±0.01 pH

 

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย (Dissolved Oxygen)

1.ช่วงการวัดในหน่วย ppm (mg/l)                   0.00 - 20.00 ppm (mg/l)

2.ค่าความละเอียด (Resolution)                      0.01  ppm (mg/l)

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)                        ±1.5 % ของมาตรเต็ม

4.ช่วงการวัดในหน่วย  %                              0.0 - 200.0 %

5.ค่าความละเอียด (Resolution)                     0.1 %

6.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)                        ±1.5 % ของมาตรเต็ม

การวัดอุณหภูมิ (Temperature)

1.ช่วงการวัดค่า (Range)                  -10.0 ถึง 110.0 ºC

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         0.1 ºC

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            ± 0.3 ºC

คุณลักษณะทั่วไป

1.ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

2.แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD 2 บรรทัดพร้อมกัน โดยแสดงค่า pH หรือ DO ที่บรรทัดบน และอุณหภูมิที่บรรทัดล่าง

3.สามารถแสดงสัญลักษณ์เตือน และ  error massages  ต่างๆ ในหน้าจอได้

4.มีคำว่า "READY" ปรากฏบนหน้าจอ  เพื่อชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว

5.สามารถค้างค่าที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม HOLD  เพื่อความสะดวกในการอ่านหรือบันทึกค่า

6.สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการค้างค่าแบบอัตโนมัติ (Auto-Hold) ได้

7.มีไฟ Back-Light ที่หน้าจอเพื่อความสะดวกในการอ่านค่าในที่มืด และสามารถรับระดับความสว่างได้

8.สามารถทำการคาลิเบรท pH ได้สูงสุด 5 จุด

9.มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation)

10.สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในหน่วย ºC และ ºF

11.โพรบเป็นแบบเซลล์กัลป์วานิคสามารถคาลิเบรทได้ทันทีที่เปิดเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อน

12.สามารถทำการคาลิเบรท DO ได้ทั้งแบบจุดเดียวและสองจุด คือสามารถคาลิเบรทได้ทั้งในน้ำยาศูนย์และในอากาศได้

13.สามารถปรับชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) ได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt โดยปรับได้ทีละ 0.1 ppt

14.สามารถปรับชดเชยค่าความกดอากาศได้ในช่วง 500 ถึง 1499 mmHg หรือ 66.6 ถึง 199.9 kPA โดยปรับได้ทีละ 1 mmHg หรือ 0.1 kPA

15.มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Power Off) ภายหลังจากที่กดปุ่มสุดท้ายประมาณ 20 นาที  เพื่อช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่

16.ได้รับมาตรฐาน IP 67 สามารถกันน้ำได้

17.อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 50 ºC

18.ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด 3A  จำนวน 4 ก้อน โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ชั่วโมง

19.เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสิงคโปร์

20.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE

21.ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย

22.มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ

23.รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่อง 3 ปีเต็ม หัววัด 6 เดือน พร้อมบัตรรับประกัน

Product Features

::

Waterproof and Dustproof Housing - IP67 rated, ideal for rugged harsh conditions. Plus it floats!

 

 

::

Multi-Parameter - toggle between DO (% sat or mg/l), temperature and pH at touch of buttons

 

 

::

Multi-Point Push-button Calibration (Up to 5/6 points) with Auto-Buffer Recognition

 

 

::

User-Customization for enhanced flexibility with programmable functions like salinity and barometric pressure compensation, stability, electrode diagnosis - pH slope/offset/mV base value, etc.

 

 

::

No Meter Warm-up Required with Galvanic Cell - takes measurements immediately and produces quick response

 

 

::

Stability Indicator prompts whenever reading stabilizes

 

 

::

Auto-Hold Function automatically freezes reading when stabilized for easy viewing and recording

 

 

::

Auto-Power Off saves battery power after non-use

 

 

::

Self-Diagnostic with message codes for easy troubleshooting

 

 

::

Adjustable Backlit Display for viewing readings conveniently in poorly lit places

 

 

::

Large, Easy-to-Read Custom LCD Display with simultaneous readings provides optimum viewing with user-friendly icons

 

 

::

Rugged Carrying Case (Included) provides handy on-site meter calibration and measurement

 

Product Specification

Description

pH Range

-2.00 to 16.00 pH

Resolution & Accuracy

0.01 pH & ± 0.01 pH

Dissolved Oxygen Range

0 to 19.9 mg/l or ppm

Resolution & Accuracy

0.01 mg/l, 0.1 ppm & ±1.5% Full Scale

% Saturation of Oxygen

0.0 to 199.9 %

Resolution & Accuracy

0.1 % & ±1.5% Full Scale

Temperature Range

-10.0 to 110.0 °C

Resolution & Accuracy

0.1 °C & ± 0.3 °C

Salinity Correction

0.0 to 50.0 ppt

Barometric Pressure Correction

500 to 1499 mm Hg or 66.6 to 199.9 kPA

Method

Manual input for Automatic correction

No. of pH Calibration Points

Up to 5 points (pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 & 12.45)

No. of DO Calibration Points

Up to 2 points; 100% in air and/ or 

0% in known solution

Temperature Compensation

Automatic / manual (0 to 100 °C)

Special Functions

Stability Indicator; Self-diagnostic; 

Electrode characteristics; Back-lit Display;

Hold & Auto-Power Off after20 minutes

Power

4 'AAA' x 1.4V batteries