เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

TOX-999/TOKO เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen Meter

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น TOX-999

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น TOX-999

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น TOX-999 แบรนด์ TOKO

Dissolved Oxygen Meter

คุณสมบัติ

 • ฟังก์ชั่นการค้างอัตโนมัติ
 • ข้อมูลสูงสุดและฟังก์ชั่นหน่วยความจำเก็บได้ถึง 1000 ข้อมูล
 • ฟังก์ชั่นการกันน้ำ
 • ช่วงการวัด : 0 ถึง 19.99 มิลลิกรัม/ลิตร
 • เปอร์เซ็นต์ (ความเข้ม) : 0 ถึง 99.9 %
 • อุณหภูมิ (℃) : -5 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 • ความละเอียด : 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
 • เปอร์เซ็นต์ (ความเข้ม) : 0.1 %
 • อุณหภูมิ (℃) : 0.1 องศาเซลเซียส

ข้อมูลจำเพาะ

 • การชดเชยอุณหภูมิ : อัตโนมัต (-5 ถึง 50 องศาเซลเซียส)
 • การแก้ไขความเค็ม : การตั้งค่าใดๆ (0 ถึง 35 ‰)
 • การแก้ไขความดัน : การตั้งค่าใดๆ (900 ถึง 1099.9hPa)
 • แปลงอุณหภูมิ : การตั้งค่าใดๆ (5 ถึง 50 องศาเซลเซียส)
 • จอแสดงผล : มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมิของเหลวแสดงพร้อมกัน 
 • การวินิจฉัยอิเลคโทรและข้อความต่างๆ ที่แสดง
 • ช่วงการวัด : สูงสุด 1,000 ข้อมูลการวัดของแต่ละช่วงเวลา 1 ถึง 999 นาทีเ ก็บไว้โดยอัตโนมัติ
 • การส่งออกการพิมพ์ : สภาพแวดล้อม: 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส, 0 ถึง 85% RH อัตโนมัติค้างพิมพ์อื่นๆ
 • แหล่งจ่ายไฟ : DC 3V (2 AA แบตเตอรี่อัลคาไลน์)
 • ขนาด : 77(W) × 40(H) × 172(D) มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก : 320 กรัม