เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

850041 SPER Dissolved Oxygen Meter

DO850041

Dissolved Oxygen Meter DO 850041

เครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ

คุณลักษณะเครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย DO Meter และอุณหภูมิ

สำหรับออกภาคสนาม SPER รุ่น 850041

คุณลักษณะเฉพาะ

การวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย (Dissolved Oxygen)

1.ช่วงการวัดในหน่วย ppm หรือ mg/l 0.00 ถึง19.99 ppm หรือ mg/l

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         เป็น 0.01  ppm หรือ mg/l

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น + 1.5 % ของมาตรเต็ม

4.ช่วงการวัดในหน่วย %                    0.0 ถึง 199.9 %

5.ค่าความละเอียด(Resolution)          เป็น 0.1 %

6.ค่าความถูกต้อง(Accuracy)             เป็น + 1.5 % ของมาตรเต็ม

การวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature)

1.ช่วงการวัด (0C)                            ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 0C (32 ถึง 122 0F)

2.ค่าความละเอียด (Resolution)         เป็น 0.10C / 0.10F

3.ค่าความถูกต้อง (Accuracy)            เป็น + 1 0C / + 2 0F

การปรับค่าความเค็ม (Salinity Correction)

1.สามารถปรับได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt

2.ค่าความละเอียดเป็น 0.1 ppt

3.สามารถทำได้โดยป้อนค่าเข้าไปแล้วเครื่องจะทำการคำนวณอัตโนมัติ

การปรับค่าความดัน (Barometric Pressure Correction)

1.สามารถปรับได้ในช่วง 500 ถึง 1499 mmHg  หรือ 66.6 ถึง 199.9 kPA

2.ค่าความละเอียด 1 mmHg หรือ 0.1 kPA

3.สามารถทำได้โดยป้อนค่าเข้าไปแล้วเครื่องจะทำการคำนวณอัตโนมัติ

คุณลักษณะทั่วไป

1.ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

2.โพรบเป็นแบบเซลล์กัลวานิค สามารถทำการคาลิเบรทได้ทั้งแบบจุดเดียวและสองจุด คือสามารถคาลิเบรทได้ทั้งในน้ำยาศูนย์และ/หรือในอากาศก็ได้

3.แสดงผลการวัดเป็นตัวเลขบนจอ LCD ขนาดใหญ่ ซึ่งชัดเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า 2 แถว ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย(แถวบน) และอุณหภูมิ (แถวล่าง) มีการแสดง error message ต่าง ๆ (ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในคู่มือการใช้งานว่า error message ต่างๆ หมายความว่าอย่างไรและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร) ผู้ใช้จึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้

4.มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Auto Temperature Compensation) ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 50 0C

5.สามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งในหน่วย  องศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮด์

6.สามารถทำการค้างค่าที่หน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการบันทึกค่า

7.มีข้อความ "READY" ปรากฏ เพื่อชี้ว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว

8.เลือกใช้ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-off) ได้ โดยเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ ภายหลังจากกดปุ่มสุดท้ายได้ตั้งแต่ 20,30,40,60,90,120 นาที ช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่

9.ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือปรับค่าแฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดได้ในโปรแกรม Setup ของเครื่อง

10.ปุ่มควบคุมการทำงานมีทั้งหมด 6 ปุ่ม  ซึ่งชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน

11.สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ถึง 99 ค่า

12.สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์โดยผ่านช่อง RS232

13.สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ(ทำให้เป็นแบบตั้งโต๊ะ)ได้  โดยการดึงขาตั้งด้านหลังเครื่องออกมา

14.ได้รับมาตรฐาน CE โดยผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันค่าความเบี่ยงเบน อันเกิดจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-Magnetic Interferences, EMI)อันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์พร้อมกันและส่งผลรบกวนต่อกัน

15.มีกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด ที่แข็งแรง พกพาสะดวก เหมาะกับการออกภาคสนาม

16.ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน

17.ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นการรับประกันว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่น่า พอใจ (มีศูนย์บริการหลังการขาย)

18.รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม  หัววัด 6 เดือน  พร้อมบัตรรับประกัน

19.อุปกรณ์ที่จะได้รับพร้อมกับตัวเครื่องมีดังนี้

  • หัววัดค่าออกซิเจนที่ละลายและอุณหภูมิพร้อมสายเคเบิล (จุ่มวัดในน้ำได้)พร้อม Guard กันกระแทก  สายยาว 4 เมตร จำนวน   1  ชุด

  • กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ครบชุดสำหรับออกภาคสนาม จำนวน 1 ใบ

  • ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน

  • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม

  • บัตรรับประกัน จำนวน 1 ชุด

NEW Sper Scientific
Dissolved Oxygen Meter - 850041

Measures dissolved oxygen to determine water quality in environmental testing, labs, industrial and municipal waste water, aquariums and fish hatcheries. Automatic temperature compensation as well as compensation for salinity and altitude (all factors directly effecting D.O. readings). Simultaneously displays dissolved oxygen (in ppm or mg/L), temperature readings(in C or F) and the date. Review 99 data points with time stamps, minimum, maximum and average readings directly on the large backlit LCD. Recalls the slope and date of the last calibration. Features simple one button calibration to air and adjustable membrane temperature coefficient. The electrolyte level is visible through the transparent galvanic probe with built in temperature sensor and 4 meter cord. Comes in a hard carrying case complete with built in RS-232 port, probe, spare membranes, electrolyte with syringe and 4 AAA batteries. Weight: 14 oz (397 g). 
Dim: 6¾ x 2¾ x 1¼” (170 x 70 x 33 mm).

Specifications

Unit of Measure

Range

Resolution

Accuracy

D.O., ppm and mg/L

0~19.99

0.01

±1.5% F.S.

Temperature ºF

32~122 ºF

0.1ºF

±2 ºF

Temperature ºC

0~50 ºC

0.1ºC

±1 ºC