เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

800047/SPER SCIENTIFIC เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Detector

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 800047

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 800047

เครื่องวัดออกซิเจน รุ่น 800047 แบรนด์ SPER SCIENTIFIC

Oxygen Detector

คุณสมบัติ

 • สามารถอ่านค่าออกซิเจนในอากาศสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม IAO , เทคโนโลยีชีวภาพ , การเก็บรักษาอาหารและแช่แข็ง และทดสอบสัญญาณเตือนภัยและระบบเซลล์เชื้อเพลิง
 • มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
 • เซ็นเซอร์มีความไวในการตรวจจับหา CO2 และ O2
 • พร้อมแสดงความเข้มข้นจากการได้รับผลกระทบจากก๊าซที่เป็นกรด
 • บอกอุณหภูมิในอากาศ องศาเซลเซียส / องศาฟาเรนไฮต์
 • สูงสุด / ต่ำสุด ในการเก็บข้อมูล
 • มีฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
 • ตัวบ่งชี้เตือนแบตเตอรี่ต่ำ และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • น้ำหนัก : 180 x 40 x 40 มิลลิเมตร 
 • ขนาด : 6 ออนซ์ (175 กรัม)
 • อุปกรณ์เสริม : แบตเตอรี่ AAA4 ก้อน , กระเป๋านุ่มพร้อมห่วงเข็มขัดและสายคล้องไหล่