เครื่องมือวัด Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจน DO Meter

วิธีการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจน ในน้ำ AMT08

AMT08

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น AMT08

DO Meter 

 

วิธีการใช้งาน DO Meter

  • คลายเกลียวเมมเบน เติมน้ำยาอิเล็คโทรไลท์ในเมมเบรน แล้วปิดให้สนิท เปิด เครื่องวัด DO วางทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เครื่องจะปิดเอง (สำหรับการใช้งานครั้งแรก)
  • เปิดเครื่อง กดปุ่ม “CAL” หลังจากนั้นค่าที่โชว์อุณหภูมิจะขึ้น “100” และกระพริบ วางเครื่องไว้นิ่งๆ ห้ามเขย่า รอประมาณ 3-5 นาที ค่าจะนิ่ง แล้วกดปุ่ม “YES” เพื่อยืนยัน

**การเติมน้ำยาในเมมเบรนไม่ควรทำในทีที่มีลม**

  • จุ่มหัววัดลงไปในน้ำตัวอย่าง (ควรใช้หัววัดกวนน้ำตัวอย่างเล็กน้อย) รอใหค่านิ่ง อ่านค่า
  • ในกรณีที่ไม่ไดใช้เ้ป็นเวลานาน ก่อนนำมาใช้ควรล้างหัววัดและเมมเบรนด้วยน้ำกลั่น และซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่

**ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออก**